Menu

Nawigacja

Co słychać? Kącik aktywnego rodzica Nauczyciele Zajęcia dodatkowe

Słoneczka 3 latki

Co słychać?

​​​​​​

RAMOWY PLAN DNIA W GRUPIE SŁONECZKA

6.00-8.00(grupy łączone w sali Jeżyków)

6.00-8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

 

Zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci. Zabawy na dywanie i przy stoliku.

Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

 

Ćwiczenia poranne, zabawy kołowe.

8.45-9.00

Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów, przygotowanie do śniadania.

9.00-9.30

Śniadanie – kształtowanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.30-11.45

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego.

Gry i zabawy ruchowe kształtujące postawę dziecka. Zabawy rytmiczne, umuzykalniające.

 

Czynności samoobsługowe w szatni. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka poza terenem przedszkola.

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w kącikach tematycznych i przy stoliku.

 

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

11.45-12.00

Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów, przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30

Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole.

12.30-13.45

Odpoczynek, wyciszenie, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.

 

Zabawy stolikowe – puzzle, układanki, rysowanie, zabawy usprawniające motorykę małą.

13.45-14.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.15

 Podwieczorek - przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku.

14.15-15.00

Zabawy grupowe, indywidualne. Zabawy ruchowe, zabawy przy stoliku oraz zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Gry i zabawy dydaktyczne.

Praca  indywidualna z dzieckiem.

 

15.00-17.00 (grupy łączone w sali Jeżyków)

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci do domu

Kontakt

  • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
    ul. Czarnieckiego 5
  • 32-227-35-48

Partnerzy