Menu

Nawigacja

 • Zaproszenie na wernisaż wystawy

 • Światowy Dzień Jabłka

  Światowy Dzień Jabłka

   

   

  W środę 28.09.2022 r. w przedszkolu będzie obchodzony Światowy Dzień Jabłka.

  Czas zajęć i posiłków tego dnia zapowiada się JABŁKOWO

 • Bezpłatne poradnictwa z pomocy prawnej i mediacji

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.

 • Zebranie ze specjalistami

  Zebranie ze specjalistami

  Drodzy Rodzice!

  Dnia 21.09.2022 (środa) o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie ze specjalistami pracującymi w  naszym Przedszkolu.

  Zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy.

 • Wakacji nadszedł czas

 • Rekrutacja na okres wakacyjny

  Informujemy, że w dniach od 17 maja do 25 maja 2021 r. odbędzie się rekrutacja na okres wakacyjny. Więcej informacji znajduje się na stronie www.oswiata.tychy.pl Wzór wniosku będzie do pobrania  z niniejszej strony w  pierwszym dniu rekrutacji wakacyjnej.

 • Otwarcie przedszkoli

  Od dnia 19.04.2021r przedszkole będzie funkcjonować normalnie. Zapraszamy wszystkie dzieci. 

  Beata Darowska 

  Dyrektor Przedszkola Nr 12 z OIiS

 • Zawieszenie zajęć do 18.04.2021 r.

  W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 651 ( w załączniku) oraz z dnia 26.03.2021 poz 561 zawiesza się częściowo prowadzenie zajęć w placówce. Nie zawiesza się zajęć w oddziałach specjalnych.

   Dyrektor przedszkola na wniosek:
  1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2) rodziców dzieci, którzy:
  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e) wykonują działania ratownicze,
  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

  organizuje zajęcia w przedszkolu.

  Beata Darowska Dyrektor Przedszkola Nr 12 z OIiS w Tychach

 • Wesołych Świąt Wielkanocnych

 • Koronawirus

  Drodzy Państwo!

  W związku ze zwiększającą się ilością chorych ( w tym również w naszej placówce) bardzo proszę o przestrzeganie procedur : zasłanianie ust i NOSA maseczką, zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcję rąk.

  Przypominam, że do przedszkola powinny być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dzieci ( również bez kataru). Dzieci z objawami jakiejkolwiek choroby będą niezwłocznie odsyłane do domu.

           Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o siebie i innych.

  Beata Darowska

  Dyrektor Przedszkola Nr 12 z OIS w Tychach

 • Wzrost ilości zakażeń koronawirusem

  Wzrost ilości zakażeń koronawirusem

  Szanowni Rodzice!

  Bardzo proszę o zakrywanie ust i nosa wchodząc do budynku przedszkola, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

  W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nie zastosują się do ogólnie przyjętych zasad, wejście do budynku zostanie ponownie zamknięte, tak jak miało to miejsce we wrześniu. Dbając o wspólne dobro nie bądźmy obojętni.

                                                                                           Z poważaniem

  Beata Darowska – Dyrektor Przedszkola nr 12

 • REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, iż dnia 08.02.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Składanie wniosków potrwa do 22.02.2021 r. do godz. 15:00.

  Wnioski można składać elektronicznie przez stronę https://przedszkola-tychy.nabory.pl/ ( wydrukowaną kartę należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru)    lub papierowo do skrzynki w przedszkolu.

 • Bal karnawałowy

  Bal karnawałowy

  Bal karnawałowy w naszym przedszkolu odbędzie się 26.01.2021 r.  (tj. wtorek). Każda grupa będzie bawić się w swojej sali. Prosimy o przebranie dzieci w dowolny strój karnawałowy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwości wypożyczenia stroju w przedszkolu. Firma zewnętrzna nie będzie wykonywać zdjęć.

 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w czasie ferii

  INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA I POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH

  W trakcie trwania ferii zimowych czynna jest Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna w Tychach przy ul. Andersa 16, do której można zgłaszać się pod numerem telefonu 32 227 23 92 lub 513 032 811 w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30). Dodatkowo na okres ferii uruchomiony został przez Poradnię telefon alarmowy 513 032 812 dedykowany do kontaktu z psychologiem lub pedagogiem, umożliwiający uzyskanie szybkiej porady.

  Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100.  

 • Życzenia świąteczne

 • Żółta strefa

  Żółta strefa

  Szanowni Państwo, w związku z wejściem do żółtej strefy prosimy o RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA NOSA I UST ORAZ DEZYNFEKCJĘ RĄK przy wejściu do budynku przedszkola. PONOWNIE PROSIMY O ZACHOWYWANIE DYSTANSU OD INNYCH RODZICÓW I PERSONELU oraz skrócenie czasu pobytu na terenie placówki do niezbędnego minimum.

   

  Beata Darowska

   Dyrektor Przedszkola nr 12

  z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 • SZATNIA

  SZATNIA

  Szanowni Rodzice

  z dniem 1.10.2020 r. (tj. czwartek) umożliwimy Państwu wejście na teren szatni w naszym przedszkolu. Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcję rąk. Prosimy również o zachowanie dystansu 1,5 m od innych rodziców i personelu oraz aby czas spędzony w szatni był jak najkrótszy.

 • Ważna informacja!

  Ważna informacja!

  Szanowni Państwo!

  Przypominam, iż w związku z trwającym w kraju stanem epidemii obowiązują szczególne procedury bezpieczeństwa. Przypominam o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu oraz zasłanianiu ust i nosa podczas całego pobytu w przedszkolu.    

  Przestrzeganie przypomnianych powyżej procedur jest bardzo ważne, mając na uwadze stale wzrastającą w kraju liczbę nowych zachorowań, również w Tychach. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo proszę o przestrzeganie obowiązujących procedur i zachowanie ostrożności .                       Beata Darowska 

  Dyrektor Przedszkola Nr 12 z OIiS

 • Informacja o możliwości opłat za przedszkole

  Szanowni Rodzice, Opiekunowie

  informujemy o uruchomieniu możliwości wykonywania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki) w systemie Wizja Net.

  Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

  Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

  Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

  Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku.

  Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.

 • Aneks Nr 1 do procedury dotyczącej koronawirusa

  Prosimy rodziców / opiekunów o zapoznanie się z Aneksem Nr 1 do Procedury bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej. Dokument został opracowany na podstawie wytycznych GIS z dnia 25.08.2020r.

strona:

Kontakt

 • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
  ul. Czarnieckiego 5
 • 32-227-35-48

Partnerzy