Menu

Nawigacja

Ogólne informacje o placówce Kadra Pedagogiczna Programy, współprace Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Wczesne Wspomaganie rozwoju Rada Rodziców Statut Przedszkola Ochrona danych osobowych Deklaracja Powszechnej Dostępności Dokumenty do pobrania

Informacje dla rodziców

Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna 2022/2023

 

Dyrektor Przedszkola

Jędrzejewska Izabela

 

Wicedyrektor

mgr Iwanowicz Bożena

 

Nauczyciele

mgr Błąkała Monika – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Buczyńska Barbara - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Darowska Beata - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Grzesica Katarzyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Homan Izabela- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Iwanowicz Bożena - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

Jędrzejeswka Izabela - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Kieltyka Anna - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Kowalska Justyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Kozala Patrycja - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Kozyra Mariola - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Kuś Joanna - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

Lipińska Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Maciążka Beata - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Matuszyk-Zieleń Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Nowak Agnieszka - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Pakuła Barbara -  nauczyciel wychowania przedszkolnego

Stec Beata – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, trener EEG  biofeedback

mgr Wojtal Aleksandra - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Zając Dominika – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog,

 

 

Nauczyciel jęz. angielskiego

mgr Kozala Patrycja

 

Nauczyciel religii

mgr Obrębska Grażyna

 

Pedagog specjalny

mgr Joanna Gamrat

 

Terapeuci

mgr Kłap Joanna – fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligofrenopedagog

mgr Gamrat Joanna– neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, terener  EEG biofeedback

mgr Iwanowicz Bożena – oligofrenopedagog, specjalista edukacji dzieci autystycznych, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, trener EEG  biofeedback, terapeuta Snoezelen (Sala doświadczania świata)

mgr Myalska Antonina – psycholog

mgr Paulina Gamrat – logopeda

mgr Nowak Agnieszka - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, rewalidacji, terapeuta ręki I i II stopnia, terapeuta Snoezelen (Sala doświadczania świata), surdopedagog

mgr Magdalena Matuszyk-Zieleń - oligofrenopedagog, specjalista edukacji dzieci autystycznych,  specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, arteterapii,terapii ręki I i II stopnia

mgr Barbara Buczyńska - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, oligofenopedagog, tyflopedagog, terapeuta EEG Biofeedback

lic. Beata Stec - oligofrenopedagog, specjalista edukacji dzieci autystycznych, terapeuta EEG Biofeedback, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego

mgr Zając Dominika – oligofrenopedagog, trener EEG  biofeedback

Stec Beata - oligofrenopedagog, trener EEG  biofeedback

Kontakt

  • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
    ul. Czarnieckiego 5
  • 32-227-35-48

Partnerzy