Menu

Nawigacja

Ogólne informacje o placówce Kadra Pedagogiczna Programy, współprace Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Wczesne Wspomaganie rozwoju Rada Rodziców Statut Przedszkola Ochrona danych osobowych Deklaracja Powszechnej Dostępności Dokumenty do pobrania

Informacje dla rodziców

Wczesne Wspomaganie rozwoju

Na terenie Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi prowadzone są zajęcia ze Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili otrzymania dokumentu "Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju"  wystawianą przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz wypełnionego wniosku.docx przez rodzica lub opiekuna prawnego.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Kontakt

  • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
    ul. Czarnieckiego 5
  • 32-227-35-48

Partnerzy